Процедури

Процедура № 4867 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение ДГС Малко Търново
Първа дата 10.12.2020
Втора дата
Начална цена 244,381.68 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане дейността дърводобив за обекти от ЛФ 2021.

Данни за дървесината

Обект/и № 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107
Дървесен вид игор, избк, цр, гбр, бл, трп, мждр
Едра 775 куб.м.
Средна 342 куб.м.
Дребна 246 куб.м.
Технологична 3533 куб.м.
За огрев 3500 куб.м.
ОЗМ 1744 куб.м.
Всичко 10140 куб.м.