Процедури

Процедура № 4868 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение ДГС Малко Търново
Първа дата 10.12.2020
Втора дата
Начална цена 23,618.02 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане дейността дърводобив за местни търговци по чл. 115 от ЗГ.

Данни за дървесината

Обект/и № 2111
Дървесен вид чб,бб,здгл, избк, изгор, цр, гбр
Едра 602 куб.м.
Средна 190 куб.м.
Дребна 10 куб.м.
Технологична 100 куб.м.
За огрев 30 куб.м.
ОЗМ 14 куб.м.
Всичко 946 куб.м.