Процедури

Процедура № 4874 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 15.12.2020
Втора дата
Начална цена 284,775.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци по реда на чл.49, ал.1, т.1 във връзка с чл.38 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен

Данни за дървесината

Обект/и № 2106, 2107, 2108, 2109, 2111 и 2114
Дървесен вид широколистна и иглолистна
Едра 938 куб.м.
Средна 385 куб.м.
Дребна 19 куб.м.
Технологична 545 куб.м.
За огрев 4529 куб.м.
ОЗМ 430 куб.м.
Всичко 6846 куб.м.