Процедури

Процедура № 4877 на ДГС Нова Загора

Процедура № 4877 на ДГС Нова Загора от 15.12.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Нова Загора
Първа дата 15.12.2020
Втора дата
Начална цена 63,135.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС Нова Загора"

Данни за дървесината

Обект/и № 2101НЗ
Дървесен вид здб, бл, цр, срлп, кл, мждр, кгбр, гбр, бк, др. шир.
Едра 0 куб.м.
Средна 21 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
Технологична 638 куб.м.
За огрев 2082 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2745 куб.м.