Процедура № 4877 на ДГС Нова Загора

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 4877 на ДГС Нова Загора от 15.12.2020 е прекратена!
ДГС Нова Загора 15.12.2020 63,135.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открит конкурс
Предмет Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС Нова Загора"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2101НЗ здб, бл, цр, срлп, кл, мждр, кгбр, гбр, бк, др. шир. 0 куб.м. 21 куб.м. 4 куб.м. 638 куб.м. 2082 куб.м. 0 куб.м. 2745 куб.м.