Процедури

Процедура № 4923 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кипилово
Първа дата 16.12.2020
Втора дата
Начална цена 136,340.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен от обекти № 1, 2 и 3 стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово

Данни за дървесината

Обект/и № 1, 2 и 3
Дървесен вид бб, чб, вб, здгл,ела, см, гбр, бк, кгбр, чрш, брз, здб, ак, яв, лп
Едра 74 куб.м.
Средна 133 куб.м.
Дребна 538 куб.м.
Технологична 545 куб.м.
За огрев 2258 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3547 куб.м.