Процедури

Процедура № 4951 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 19.01.2021
Втора дата
Начална цена 995.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открита процедура
Предмет Доставка чрез закупуване и монтаж на компютърна конфигурация (сървър ) за нуждите на ТП ДГС Свиленград

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.