Процедура № 4957 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 12.01.2021 208,293.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2102, 2104, 2105, 2106 чб, бл, цр, срлп, кгбр, мжд 660 куб.м. 2439 куб.м. 44 куб.м. 888 куб.м. 4737 куб.м. 0 куб.м. 8620 куб.м.