Процедури

Процедура № 4962 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 08.01.2021
Втора дата
Начална цена 171,878.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Търг с явно наддаване за продажба стояща дървесина на корен от обекти, попадащи в горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2007, 2022, 2023, 2024, 2025
Дървесен вид чб, здб, бл, цр, кдб, мжд, кгбр, кл, мкл, срлп
Едра 7 куб.м.
Средна 19 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 440 куб.м.
За огрев 3135 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3601 куб.м.