Процедура № 4964 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 15.01.2021 166,896.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества добита дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2104-2, 2105-2, 2106-2 дб, цр, кгбр, мжд 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2472 куб.м. 0 куб.м. 2472 куб.м.