Процедура № 4981 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 19.01.2021 164,219.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен търг с тайно наддаване
Предмет Предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2107 бб, чб, здгл, срлп, бл, цр, изгор 681 куб.м. 2711 куб.м. 46 куб.м. 544 куб.м. 100 куб.м. 0 куб.м. 4082 куб.м.