Процедура № 4985 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Несебър 18.01.2021 134,633.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Профил на купувача Таен търг
Предмет Предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост по сортимент и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2103 – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС Несебър”.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2103 бб, чб, гбр 132 куб.м. 22 куб.м. 0 куб.м. 3571 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 3727 куб.м.