Процедури

Процедура № 4988 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 04.01.2021
Втора дата
Начална цена 14,362.59 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2023 отд. 1064 ,, с“, 1189 ,, б“, 1193 ,,д"

Данни за дървесината

Обект/и № 2023
Дървесен вид игл,шир
Едра 111 куб.м.
Средна 213 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
Технологична 246 куб.м.
За огрев 42 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 620 куб.м.

Документи