Процедури

Процедура № 4989 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 04.01.2021
Втора дата
Начална цена 25,899.52 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ОГТ, в Обект 2024 отд. 340 ,, г“, 340 ,, е“

Данни за дървесината

Обект/и № 2024
Дървесен вид игл
Едра 131 куб.м.
Средна 71 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 854 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1056 куб.м.

Документи