Процедури

Процедура № 4991 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 04.01.2021
Втора дата
Начална цена 29,277.97 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 2105 отд. 165 з;166 н; 175 в; 183 д; 184 е; 185 ц; 230 б1

Данни за дървесината

Обект/и № 2105
Дървесен вид игл,шир
Едра 118 куб.м.
Средна 297 куб.м.
Дребна 7 куб.м.
Технологична 770 куб.м.
За огрев 1 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1193 куб.м.

Документи