Процедура № 4997 на ДГС Нова Загора

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Нова Загора 22.01.2021 65,880.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС Нова Загора"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2101НЗ2 зд, бл, цр, мждр, гбр, кгбр, бк, срлп и др. шир. 0 куб.м. 21 куб.м. 4 куб.м. 613 куб.м. 2720 куб.м. 0 куб.м. 2745 куб.м.