Процедури

Процедура № 4997 на ДГС Нова Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Нова Загора
Първа дата 22.01.2021
Втора дата
Начална цена 65,880.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП "ДГС Нова Загора"

Данни за дървесината

Обект/и № 2101НЗ2
Дървесен вид зд, бл, цр, мждр, гбр, кгбр, бк, срлп и др. шир.
Едра 0 куб.м.
Средна 21 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
Технологична 613 куб.м.
За огрев 2720 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2745 куб.м.