Процедури

Процедура № 4999 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 07.01.2021
Втора дата
Начална цена 37,139.20 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП ДГС Карнобат на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад, ДГТ, в Обект 12105 отд. 1186 з; 1194 е

Данни за дървесината

Обект/и № 12105
Дървесен вид шир
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 623 куб.м.
За огрев 1035 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1658 куб.м.

Документи