Процедури

Процедура № 5004 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 25.01.2021
Втора дата
Начална цена 213,198.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет „Търг с тайно наддаване” за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти № 216101-1, 216102-1, 216103-1, 216104-1, 216115-1 и 216117-1

Данни за дървесината

Обект/и № 216101-1, 216102-1, 216103-1, 216104-1, 216115-1 и 216117-1
Дървесен вид здб, цр, едлп. кгб, мжд, бк, гбр, бл, чб, бб
Едра 265 куб.м.
Средна 575 куб.м.
Дребна 11 куб.м.
Технологична 125 куб.м.
За огрев 1834 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2910 куб.м.