Процедури

Процедура № 5005 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 26.01.2021
Втора дата
Начална цена 59,409.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2021 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен

Данни за дървесината

Обект/и № 2118
Дървесен вид широколистна и иглолистна
Едра 63 куб.м.
Средна 15 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 528 куб.м.
За огрев 858 куб.м.
ОЗМ 100 куб.м.
Всичко 1566 куб.м.