Процедури

Процедура № 5006 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 14.01.2021
Втора дата
Начална цена 7,102.57 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Договаряне
Предмет Покана за провеждане на Договаряне за продажба на дървесина на 14.01.2021г.

Данни за дървесината

Обект/и № 1914-05,1916-04,2045-07,2009-05
Дървесен вид цр,здб,избк,гбр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 98.80 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 98.80 куб.м.