Процедури

Процедура № 5008 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 28.01.2021
Втора дата
Начална цена 51,965.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен

Данни за дървесината

Обект/и № 214103, 214111
Дървесен вид бб, бк, гбр, здб
Едра 59 куб.м.
Средна 8 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 406 куб.м.
За огрев 375 куб.м.
ОЗМ 278 куб.м.
Всичко 1126 куб.м.

Документи