Процедури

Процедура № 5009 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 28.01.2021
Втора дата
Начална цена 13,885.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозно количество дървесина на временен склад

Данни за дървесината

Обект/и № 214108
Дървесен вид бб, чб
Едра 125 куб.м.
Средна 13 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 138 куб.м.