Процедури

Процедура № 5010 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 28.01.2021
Втора дата
Начална цена 16,568.16 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 214108
Дървесен вид бб,чб
Едра 125 куб.м.
Средна 13 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 303 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 441 куб.м.

Документи