Процедури

Процедура № 5016 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 29.01.2021
Втора дата
Начална цена 24,578.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на стояща дървесина на корен - увредена иглолистна дървесина на територията на ТП ДГС Свиленград от Обект : 2113

Данни за дървесината

Обект/и № 2113
Дървесен вид чб,бб
Едра 207 куб.м.
Средна 100 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 198 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 505 куб.м.