Процедури

Процедура № 5018 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение ДГС Малко Търново
Първа дата 29.01.2021
Втора дата
Начална цена 23,502.48 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане дейността добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 2116
Дървесен вид изгор, избк
Едра 21 куб.м.
Средна 7 куб.м.
Дребна 11 куб.м.
Технологична 378 куб.м.
За огрев 378 куб.м.
ОЗМ 190 куб.м.
Всичко 985 куб.м.