Процедури

Процедура № 5022 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 13.01.2021
Втора дата
Начална цена 21,120.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне по чл.27 от Наредбата
Предмет Договаряне за възлагане на услугата добив на дървесина на територията на ТП ДГС Свиленград - Обект 2114

Данни за дървесината

Обект/и № 2114
Дървесен вид чб,бб
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 960 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 960 куб.м.