Процедури

Процедура № 5027 на ДГС Стара река - Кипилово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река - Кипилово
Първа дата 04.02.2021
Втора дата
Начална цена 65,639.90 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2021 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река"

Данни за дървесината

Обект/и № 2106
Дървесен вид бк, гбр, здб, цр, бл, шс, яв, яс, см, бб, здгл
Едра 592 куб.м.
Средна 127 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 974 куб.м.
За огрев 670 куб.м.
ОЗМ 149 куб.м.
Всичко 2513 куб.м.