Процедура № 5028 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Несебър 08.02.2021 45,513.43 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открит конкурс
Предмет Добив на дървесина от ДГТ за обект № 2104, КЛФ - 2021 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2104 избк, цр, гбр. бл 36 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2 куб.м. 1649 куб.м. 98 куб.м. 1785 куб.м.