Процедури

Процедура № 5032 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 20.01.2021
Втора дата
Начална цена 1,645.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата собствени работници
Предмет добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид др.шир.
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 30 куб.м.
За огрев 20 куб.м.
ОЗМ 20 куб.м.
Всичко 70 куб.м.