Процедури

Процедура № 5052 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Ропотамо
Първа дата 11.02.2021
Втора дата
Начална цена 151,958.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина в обекти 2102, 2103 и 2104

Данни за дървесината

Обект/и № 2102, 2103 и 2104
Дървесен вид дб,цр
Едра 38 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 4618 куб.м.
За огрев 2246 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 6902 куб.м.