Процедура № 5062 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Несебър 15.02.2021 66,278.61 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открит конкурс
Предмет Добив на дървесина от ДГТ за обект № 2106, КЛФ - 2021 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2106 чб,изгрн, цр, бл, гбр, срлп 452 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 300 куб.м. 1564 куб.м. 234 куб.м. 2550 куб.м.