Процедура № 5063 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Несебър 15.02.2021 50,139.84 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открит конкурс
Предмет Добив на дървесина от ДГТ за обект № 2107, КЛФ - 2021 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2107 изгр,цр,гбр,срлп,бл, 132 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 20 куб.м. 1674 куб.м. 115 куб.м. 1941 куб.м.