Процедура № 5064 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Несебър 15.02.2021 38,699.78 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открит конкурс
Предмет Добив на дървесина от ДГТ за обект № 2108, КЛФ - 2021 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2108 цр,бл 8 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м. 1396 куб.м. 97 куб.м. 1509 куб.м.