Процедури

Процедура № 5067 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 28.01.2021
Втора дата
Начална цена 71.58 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата добив със собствени работници
Предмет Добив на дървесина със собствени работници за продажба на физически лица по ценоразпис от обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП"ДГС Хасково".

Данни за дървесината

Обект/и № 2109
Дървесен вид бл
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 3 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3 куб.м.