Процедури

Процедура № 5068 на ДГС Стара Загора

Процедура № 5068 на ДГС Стара Загора от 29.01.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 29.01.2021
Втора дата
Начална цена 12,715.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП ДГС Стара Загора на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на дървесина до временен склад, ДГТ, в Обект №215118, отдели 109в1; 110и; 160а; 161к

Данни за дървесината

Обект/и № 215118
Дървесен вид здб, бл, цр, кгбр, мждр
Едра 2 куб.м.
Средна 45 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 146 куб.м.
За огрев 348 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 541 куб.м.