Процедури

Процедура № 5069 на ДГС Стара Загора

Процедура № 5069 на ДГС Стара Загора от 29.01.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 29.01.2021
Втора дата
Начална цена 7,426.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП ДГС Стара Загора на дейностите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на дървесина до временен склад, ДГТ, в Обект №215119, отдели 286а; 317а; 320б

Данни за дървесината

Обект/и № 215119
Дървесен вид цр, здб, бл, кгбр
Едра 0 куб.м.
Средна 40 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 83 куб.м.
За огрев 193 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 316 куб.м.