Процедури

Процедура № 5073 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 05.02.2021
Втора дата
Начална цена 19,905.60 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Договаряне
Предмет Договаряне по чл.72 ал.2 т.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обекти 2012-12 и 2012-13, ДГТ на ТП ДГС-Карнобат

Данни за дървесината

Обект/и № 2012-12, 2012-13
Дървесен вид шир
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 60 куб.м.
За огрев 249.15 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 309.15 куб.м.