Процедури

Процедура № 5074 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кипилово
Първа дата 17.02.2021
Втора дата
Начална цена 42,899.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен от обект №4 стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово

Данни за дървесината

Обект/и № 4
Дървесен вид гбр, бк, ак, яв, чрш;
Едра 274 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
Технологична 6 куб.м.
За огрев 294 куб.м.
ОЗМ 357 куб.м.
Всичко 940 куб.м.