Процедура № 5090 на ДГС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Тунджа 23.02.2021 39,480.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Tърг с тайно наддаване Предварителна продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 2111

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2111 ак 0 куб.м. 82 куб.м. 366 куб.м. 0 куб.м. 539 куб.м. 0 куб.м. 987 куб.м.