Процедура № 5092 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 25.02.2021 31,725.30 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на добита дървесина на временни складове в държавни горски територии на ТП ДГС Средец

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
1906-3, 1920-3, 2005-2 дб, цр, кгбр 49.10 куб.м. 100.20 куб.м. 1.8 куб.м. 34.80 куб.м. 331.10 куб.м. 0 куб.м. 517 куб.м.