Процедури

Процедура № 5093 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 26.02.2021
Втора дата
Начална цена 12,375.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Търг с явно наддаване за продажба на добита и рампиранан дървесина на временен склад от обекти, попадащи в горски територии собственост на Община Димитровград в района на ТП"ДГС Хасково", ЛФ 2021г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2027-1, 2027-2, 2027-3, 2027-4, 2027-5
Дървесен вид цр, бл
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 165 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 165 куб.м.