Процедура № 5097 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кипилово 01.03.2021 43,868.80 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 211-1 от гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
211-1 бб, чб, бк, гбр, яв,яс, 15 куб.м. 30 куб.м. 54 куб.м. 259.25 куб.м. 313.15 куб.м. 0 куб.м. 671.4 куб.м.