Процедури

Процедура № 5097 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кипилово
Първа дата 01.03.2021
Втора дата
Начална цена 43,868.80 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект № 211-1 от гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово"

Данни за дървесината

Обект/и № 211-1
Дървесен вид бб, чб, бк, гбр, яв,яс,
Едра 15 куб.м.
Средна 30 куб.м.
Дребна 54 куб.м.
Технологична 259.25 куб.м.
За огрев 313.15 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 671.4 куб.м.