Процедури

Процедура № 5102 на ДГС Карнобат

Процедура № 5102 на ДГС Карнобат от 02.03.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 02.03.2021
Втора дата
Начална цена 9,684.90 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 12112, отдел 1118, подотдел "в", находящ се в ДГТ на територията на ТП "ДГС Карнобат".

Данни за дървесината

Обект/и № 12112
Дървесен вид шир
Едра 112 куб.м.
Средна 126 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 166 куб.м.
ОЗМ 13 куб.м.
Всичко 417 куб.м.