Процедура № 5109 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кипилово 04.03.2021 36,707.39 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обекти № 212-1 ,212-2 от гори държавна собственост стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
212-1, 212-2 бл, здб, брк, бк, трп, 89.61 куб.м. 0 куб.м. 8 куб.м. 158 куб.м. 176 куб.м. 48.81 куб.м. 480.42 куб.м.