Процедури

Процедура № 5114 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 05.03.2021
Втора дата
Начална цена 43,287.34 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 214118, 214119 и 214120
Дървесен вид бб,чб,здгл,ак,врб,елш
Едра 226 куб.м.
Средна 58 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 747 куб.м.
За огрев 168 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1199 куб.м.