Процедури

Процедура № 5115 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 05.03.2021
Втора дата
Начална цена 162,027.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен

Данни за дървесината

Обект/и № 214112, 214115 и 214121
Дървесен вид чб,бк,гбр,трп
Едра 472 куб.м.
Средна 38 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1607 куб.м.
За огрев 1065 куб.м.
ОЗМ 398 куб.м.
Всичко 3580 куб.м.