Процедури

Процедура № 5116 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 05.03.2021
Втора дата
Начална цена 20,581.16 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Отглеждане на култури на територията на ТП "ДЛС Тополовград" в обект 2021-1

Данни за дървесината

Обект/и № 2021-1
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.