Процедури

Процедура № 5119 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 09.03.2021
Втора дата
Начална цена 16,943.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за добив на дървесина от обекти № 21 - ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 21
Дървесен вид бк,гбр,здб,цр,трп,пкл
Едра 24 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 8 куб.м.
За огрев 603 куб.м.
ОЗМ 12 куб.м.
Всичко 649 куб.м.