Процедури

Процедура № 5120 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 23.02.2021
Втора дата
Начална цена 17,290.20 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Договаряне
Предмет Договаряне по чл.72 ал.2 т.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 2026-3, ДГТ на ТП "ДГС Карнобат".

Данни за дървесината

Обект/и № 2026-3
Дървесен вид чб
Едра 212.48 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 212.48 куб.м.