Процедури

Процедура № 5124 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 18.02.2021
Втора дата
Начална цена 19,035.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне по чл.27 от Наредбата
Предмет Договаряне за възлагане на услугата добив на дървесина на територията на ТП ДГС Свиленград - Обект 2116

Данни за дървесината

Обект/и № 2116
Дървесен вид чб,кдб
Едра 0 куб.м.
Средна 14 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 822 куб.м.
За огрев 27 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 864 куб.м.