Процедури

Процедура № 5127 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 11.03.2021
Втора дата
Начална цена 45,654.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на стояща дървесина на корен в горски територии - държавна собственост на териториалния обхват на ТП ДГС СВИЛЕНГРАДна - Обект 2118

Данни за дървесината

Обект/и № 2118
Дървесен вид здб,мжд,гбр,лп
Едра 21 куб.м.
Средна 170 куб.м.
Дребна 13 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 754 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 958 куб.м.